• עירייה
  • מכרזים
  • עמותת טל בשרון – הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע ו/או מבנים למוסדות ציבוריים – שלב ב'
  • עירייה
  • מכרזים
  • עמותת טל בשרון – הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע ו/או מבנים למוסדות ציבוריים – שלב ב'

עמותת טל בשרון – הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע ו/או מבנים למוסדות ציבוריים – שלב ב'

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 28/03/2023 | מעודכן ב 2023-01-19אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בעיריית רמת השרון התקבלה בקשתה של עמותת "טל ישראל בשרון" ע"ר 580391548, להקצאת מבנה בגוש 6551 ח"ח 198 ברחוב בר יוחאי 30 .

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו