208/2022 208/2022

עוזר/ת מנהל אגף נכסים ו – G.I.S

208/2022
מרכז פומבי מס׳ 208/2022 תאריך אחרון להגשה: 03/12/2022 | מעודכן ב 2022-11-17אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

סיוע למנהל האגף במטלות הנוגעות למערכת ה – G.I.S לנכסי העירייה.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו