17/2023 17/2023

מרכז/ת נושא ניהול ידע במשל"ט העירוני

17/2023
מרכז פומבי מס׳ 17/2023 תאריך אחרון להגשה: 28/01/2023 | מעודכן ב 2023-01-12משל"ט עירוני
תיאור:

אחריות על קבלת מידע בדחיפה ומשיכה ממול כלל יחידות העירייה ומול גופים חיצוניים.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו