53/2023 53/2023

מרכז/ת נושא התאמות ותשלומים ומזכיר/ת סגנית הגזבר

53/2023
מרכז פומבי מס׳ 53/2023 תאריך אחרון להגשה: 25/03/2023 | מעודכן ב 2023-03-09מינהל הכספים
תיאור:

הזנת נתוני תשלומים למערכת הנהלת החשבונות, רישום פקודות יומן.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו