20/2023 20/2023
  • עירייה
  • מכרזים
  • מרכז/ת נושא התאמות ותשלומים במינהל הכספים ומזכיר/ת סגנית הגזבר במינהל הכספים
  • עירייה
  • מכרזים
  • מרכז/ת נושא התאמות ותשלומים במינהל הכספים ומזכיר/ת סגנית הגזבר במינהל הכספים

מרכז/ת נושא התאמות ותשלומים במינהל הכספים ומזכיר/ת סגנית הגזבר במינהל הכספים

20/2023
מרכז פומבי מס׳ 20/2023 תאריך אחרון להגשה: 04/02/2023 | מעודכן ב 2023-01-19מינהל הכספים
תיאור:

הזנת תשלומים  למערכת הנה"ח, ניהול משרד של סגנית הגזבר.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו