11/2023 11/2023

מפקח/ת וטרינרי/ת

11/2023
מרכז פומבי מס׳ 11/2023 תאריך אחרון להגשה: 28/01/2023 | מעודכן ב 2023-01-12השירות הוטרינרי
תיאור:

ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים רישוי ולהחזקת בעלי חיים

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

קישורים נוספים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו