38/2023 38/2023

מנהל/ת תחום התכנון במינהלת להתחדשות עירונית

38/2023
מרכז פומבי מס׳ 38/2023 תאריך אחרון להגשה: 04/02/2023 | מעודכן ב 2023-01-19מנהל הנדסה
תיאור:

קידום מדיניות התכנון של הרשות המקומית בתחם שכונת יעד ברשות המקומית המיועדת לעבור תהליכי התחדשות עירונית.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו