215/2022 215/2022

מנהל/ת מחלקת מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה

215/2022
מרכז פומבי מס׳ 215/2022 תאריך אחרון להגשה: 03/12/2022 | מעודכן ב 2022-11-17מנהל הנדסה
תיאור:

אחריות על שמירה ואכיפת חוק התכנון והבנייה ברשות המקומית באמצעות פיקוח על הבניה ברשות המקומית ע"פ תוכניות, היתרי בניה והוראות החוק וניהול הטיפול במבנים מסוכנים ומבנים לשימור.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו