64/2023 64/2023

מנהל/ת מחלקת בקרה ופיקוח על נכסים עירוניים באגף נכסים ו – G.I.S

64/2023
מרכז פומבי מס׳ 64/2023 תאריך אחרון להגשה: 25/03/2023 | מעודכן ב 2023-03-09אגף נכסים
תיאור:

אחריו על פיקוח ובקרה על נכסים עירוניים בהתאם לנדרש על פי הדין.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו