634/23 634/23
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 634/23 אספקת שרותי הדפסות, צילומים, העתקות שמש, סריקות, והפקה והצבה של תוצרים מודפסים ע"ג גידור קיים בתחום העיר רמה"ש והועדה המקומית רמה"ש עבור עיריית רמה"ש והועדה המקומית רמה"ש
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 634/23 אספקת שרותי הדפסות, צילומים, העתקות שמש, סריקות, והפקה והצבה של תוצרים מודפסים ע"ג גידור קיים בתחום העיר רמה"ש והועדה המקומית רמה"ש עבור עיריית רמה"ש והועדה המקומית רמה"ש

מכרז פומבי מס' 634/23 אספקת שרותי הדפסות, צילומים, העתקות שמש, סריקות, והפקה והצבה של תוצרים מודפסים ע"ג גידור קיים בתחום העיר רמה"ש והועדה המקומית רמה"ש עבור עיריית רמה"ש והועדה המקומית רמה"ש

634/23
מרכז פומבי מס׳ 634/23 תאריך אחרון להגשה: 05/12/2023 | מעודכן ב 2023-11-22אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

עלות: 500 ₪

חובה ישיבת הבהרות ב 16/11/23 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בקומה ג' בשד' ביאליק 41 רמה"ש

 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח לכל המאוחר בתאריך 23/11/23 למייל  baruch@hdl-law.co.il

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העיריה או אצל לימור נסט לעיין ו/או לרכוש רק בתאום מראש בנייד 0544336220 בימים א-ה בשעות 08:00-12:30

מועד אחרון להגשה 5/12/23 לא יאוחר ממשעה 09:00

איש קשר: ברוך חייקין עו"ד – 03-6091101

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו