626/23 626/23
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 626/23 – מתן שרותים לאיסוף ופינוי גזם וגרוטאות קרטון ופסולת מוצקה באמצעות מנופים בתחום רמה"ש
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 626/23 – מתן שרותים לאיסוף ופינוי גזם וגרוטאות קרטון ופסולת מוצקה באמצעות מנופים בתחום רמה"ש

מכרז פומבי מס' 626/23 – מתן שרותים לאיסוף ופינוי גזם וגרוטאות קרטון ופסולת מוצקה באמצעות מנופים בתחום רמה"ש

626/23
מרכז פומבי מס׳ 626/23 תאריך אחרון להגשה: 05/12/2023 | מעודכן ב 2023-11-13אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

מכרז פומבי מס' 626/23 – מתן שרותים לאיסוף ופינוי גזם וגרוטאות קרטון ופסולת מוצקה באמצעות מנופים בתחום רמה"ש

עלות 500 ₪

חובה ישיבת הבהרות בתאריך 20/11/23 בשעה 10:00 בחדר ישיבות קומהה ג' שד' ביאליק 41 רמה"ש

שאלות הבהרה ניתן לשלוח לכל המאוחר בתאריך 23/11/23 למייל roy_d@ramat-hasharon.muni.il

ניתן לעיין בחומר המכרז באתר העיריה או אצל לימור נסט בתאום מראש בלבד בנייד 0544336220 וגם לרכוש אצל לימור נסט בימים א-ה בשעות 08:00-12:30

מועד אחרון להגשה 5/12/23 לא יאוחר מהשעה 09:00

איש קשר: רועי דביר 0537160446

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו