625/23 625/23
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 625/23 – שרותי תכנון כולל לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בביס ע"ש אוסשקין
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 625/23 – שרותי תכנון כולל לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בביס ע"ש אוסשקין

מכרז פומבי מס' 625/23 – שרותי תכנון כולל לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בביס ע"ש אוסשקין

625/23
מרכז פומבי מס׳ 625/23 תאריך אחרון להגשה: 05/12/2023 | מעודכן ב 2023-11-07אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

עלות המכרז: 1000 ₪

שאלות הבהרה ניתן לשלוח לכל המאוחר בתאריך 16/11/23 למייל yfat_b@ramat-hasharon.muni.il

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העיריה וכן אצל לימור נסט אך ורק בתאום מראש בנייד 0544336220 לעיין וגם לרכוש בימים א-ה בשעות 08:00- 12:30

איש קשר: יפעת ברונר 0542151418 מועד אחרון להגשה: 5/12/23 לא יאוחר מהשעה 09:00

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו