609/23 609/23
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 609/23 מתן שרותי תכנון כולל למבנה משולב במגרש 310 רש/1010 ברמה"ש
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 609/23 מתן שרותי תכנון כולל למבנה משולב במגרש 310 רש/1010 ברמה"ש

מכרז פומבי מס' 609/23 מתן שרותי תכנון כולל למבנה משולב במגרש 310 רש/1010 ברמה"ש

609/23
מרכז פומבי מס׳ 609/23 תאריך אחרון להגשה: 20/06/2023 | מעודכן ב 2023-05-03אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

עלות המכרז: 500 ₪

מפגש מציעים אינו חובה ויתקיים ב 21/5/23 בשעה 10 בחדר ישיבות בבניין עירית רמה"ש קומה ג' דש' ביאליק 41

 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח לא יאוחר מ 31/5/23 בשעה 12:00 למייל michal@adihadar.co.il

ניתן לעיין במכרז באתר העיריה  או אצל לימור נסט לעיין ולרכוש בתאום מראש בנייד 0544336220 בימים א-ה בשעות 08:00-12:30

מועד אחרון להגשה 20/6/23 לא יאוחר משעה 09:00

איש קשר: מיכל לנל 0526769759 michal@adihadar.co.il

ר העיריה: אבי גרובר

תאריך פרסום: 8/5/23

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו