607/22 607/22
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 607/22 – למתן שרותי לשכת שרות, מחשוב וכ"א למח' הגביה
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 607/22 – למתן שרותי לשכת שרות, מחשוב וכ"א למח' הגביה

מכרז פומבי מס' 607/22 – למתן שרותי לשכת שרות, מחשוב וכ"א למח' הגביה

607/22
מרכז פומבי מס׳ 607/22 תאריך אחרון להגשה: 26/12/2022 | מעודכן ב 2022-11-15אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

עלות המכרז 500 ₪

שאלות הבהרה ניתן לשלוח הל מה – 17/11/22 ולא יאוחר מ 12/12/22 בשעה 12:00 למייל zion_b@ramhash.co.il

כנס מציעים יתקיים בתאריך 30/11/22 בשעה 11:00 בחדר הישיבות בבניין עיריית רמה"ש בשד' ביאליק 41. השתתפות בכנס לא חובה.

תשובות לשאלות הבהרה תתפרסמנה באתר עיריית רמה"ש לא יאוחר מ 19/12/22 בשעה 16:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר עיריית רמה"ש וגם במשרדי העיריה אצל לימור נסט וכן לרכוש אצלה בתאום מראש בנייד 0544336220 בימים א-ה בשעות 08:00-13:00.

תאריך אחרון להגשה לא יאוחר מ 26/12/22 בשעה  09:00

איש קשר: ציון ברדה 0534564025

ר' העיריה: אבי גרובר

תאריך פרסום: 17/11/22

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו