37/2023 37/2023

מזכיר/ה במינהל ההנדסה

37/2023
מרכז פומבי מס׳ 37/2023 תאריך אחרון להגשה: 04/02/2023 | מעודכן ב 2023-01-19מנהל הנדסה
תיאור:

פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת מהנדסת העיר, כולל תיאומי לו"ז, מענה טלפוני, הדפסות ומעקב אחר פעולות והחלטות מינהל ההנדסה.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

קישורים נוספים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו