הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע ו/או מבנה עבור הפעלת בית כנסת

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 21/11/2023 | מעודכן ב 2023-09-04אגף נכסים
תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי עיריית רמת השרון מבקשת לקבל הצעות מעמותות רשומות, בהתאם לסעיף 7 לנוהל הקצאות קרקע ומבנים,  להפעלת בית כנסת בגוש 6341 ח"ח 219 ברחוב בית גוברין 4, רמה"ש

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו