39/2023 39/2023

אדריכל.ית/ הנדסאי.ת אדריכלות נוף באגף תכנון עיר במינהל ההנדסה

39/2023
מרכז פומבי מס׳ 39/2023 תאריך אחרון להגשה: 04/02/2023 | מעודכן ב 2023-01-19מנהל הנדסה
תיאור:

קידום ופיתוח תחום העיצוב העירוני באגף תכנון עיר, כולל ניהול וליווי תכניות עיצוב ופיתוח אדריכלי.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו