עירייה > ידיעה > שינוי בתמהיל המים המוזרם לרמת השרון

שינוי בתמהיל המים המוזרם לרמת השרון

תאגיד המים "שרונים" מעדכן:  עקב עבודות אחזקה של ״מקורות״ תיפסק באופן זמני אספקת מים מהמוביל הארצי. אי לכך יכול שינוי זמני (8.1-15.2) בתמהיל המים המוזרם לרמת השרון וליישובים נוספים באזור פרדס חנה ודרומה עד אזור ראש העין.

המים המסופקים עומדים בתקנות בריאות העם. שינוי זמני זה עשוי לגרום לתופעת עכירות במים הנגרמת משחרור חומרים שמקורם בצנרת כתוצאה מהמגע הראשוני עם הרכב מים חדש.

מדובר בבעיה אסטטית וזמנית. במצב בו עם פתיחת הברז זורמים מים לא צלולים מומלץ להשאיר את הברז פתוח עד להופעת מים צלולים. כאשר המים צלולים, הם ראויים ומתאימים לשימוש כולל.

במקומות בהם התופעה נמשכת, ניתן לידע את מוקד שירות הלקוחות ב״שרונים״ בטלפון  1-800-071-333, כך שניתן יהיה לערוך בדיקות מעבדה פרטניות.