עירייה > ידיעה > שינויים בזמני קבלת קהל במינהל ההנדסה

שינויים בזמני קבלת קהל במינהל ההנדסה

לקהל התושבים והמתכננים, הרינו לעדכן כי החל מיום א' 28.4.19,
ימי קבלת קהל יהיו כדלקמן:
ימים א', ד': 8:30 – 12:30
יום ג': 16:00 – 18:00
* מחלקת העברות בטאבו ימשיכו לקבל קהל בימים:
א', ד', ה': 8:30 – 12:30.