עירייה > ידיעה > פינוי אשפה בחגי תשרי

פינוי אשפה בחגי תשרי

עובדי מח' התברואה בעירייה יעבדו בערבי/במוצאי חגי תשרי וידאגו לפינוי האשפה מכל חלקי העיר. תיתכן תנועה ערה של משאיות בשעות הלילה ובמהלך היום תתוגבר עבודות המנופים להוצאת גזם.