עירייה > ידיעה > עיריית רמת השרון מבצעת עבודות פיתוח לחידוש התשתיות ברחבי העיר. רחוב אוורבוך והסביבה

עיריית רמת השרון מבצעת עבודות פיתוח לחידוש התשתיות ברחבי העיר. רחוב אוורבוך והסביבה

תוכנית אורבך קוצר לפרטים  לחץ כאן