עירייה > ידיעה > עיריית רמת-השרון (יפה) בוורוד

עיריית רמת-השרון (יפה) בוורוד

במסגרת חודש העלאת המודעות לסרטן השד החליטה הנהלת העירייה להאיר את חזית הבניין בוורוד, כדי להזכיר שכל אחת צריכה ללכת להיבדק.