עירייה > ידיעה > משטרת ישראל בשירות אישי ל"רמתשרונים"

משטרת ישראל בשירות אישי ל"רמתשרונים"

בנקודת המשטרה ברמת-השרון, בפיקודו של פקד יונתן כהן, מזמינים את תושבי העיר להעלות בעיות/מטרדים בעיר ונקודות לשיפור- בכל הקשור לתחומי סמכות טיפול המשטרה. מפקד הנקודה ילמד את הבעיות שמציקות לתושבי העיר, ויפעל לגיבוש מענה משטרתי. מוזמנים ליצור קשר בטלפון 03-5488444
או במייל: Yontan54@zahav.net.il