עירייה > ידיעה > "מורה צעיר" באוסישקין

"מורה צעיר" באוסישקין

"מכל אחד אפשר ללמוד וכל אירוע מזמן למידה" – זו התפיסה שעומדת בבסיס תכנית ה"מורה הצעיר".

כל תלמידי ה-ו הינם מורים צעירים המלמדים בכיתות א-ב במסגרת שעות הלמידה הוליסטית חוויתית המשובצות במערכת הלימודים. הלמידה היא לפי נושא חודשי (כמו בגן), למשל בחודש נובמבר לומדים את הנושא "הילד הזה הוא אני" בשילוב זכויות הילד. בחודש דצמבר הנושא הוא תקשורת ועוד. המורות הכינו תכנית לימודים מיוחדת, שבה לומדים בכיתות וגם יוצאים ללמוד במרחבי הלמידה במסדרון, בכיתת סול וגם בחוץ.