עירייה > ידיעה > יוזמה ירוקה ושקופה למיפוי כלל העצים במרחב הציבורי

יוזמה ירוקה ושקופה למיפוי כלל העצים במרחב הציבורי

עיריית רמת-השרון מקדמת יוזמה ירוקה ושקופה למיפוי כלל העצים במרחב הציבורי והמידע על ההיסטוריה, גיל, גובה, סוג ות"ז כללית וכד' של כל עץ בעיר יפורסם באתר המיפוי הגיאוגרפי העירוני ה-GIS. היוזמה נועדה ליצור כלי, שיאפשר לעירייה לנהל באופן מיטבי את העצים ואת הטיפול בהם במרחב הציבורי, כל זאת במסגרת מדיניות העירייה המעודדת שקיפות מלאה מול התושבים.

המידע יאפשר להנהלת העירייה לקדם תכניות עבודה מפורטות לכל עץ בעיר, על פי סוג הטיפול, מיקומו של כל עץ, דחיפות הטיפול ועוד. ריכוז המידע על כלל העצים יתרום בין היתר למניעת נפילות ענפים ומניעת נזקים לגוף/לרכוש, התייעלות וחיסכון במשאבים ובמים בטיפול שוטף בעצים, ניהול יעיל יותר של אנשי המקצוע במחלקת הגינון וחשוב מכל: עצים בריאים יותר לרווחת התושבים.

6500 עצים נסקרו עד כה ע"י צוות אגרונומים מקצועי, שמכין לכל עץ תעודת זהות עם כל המידע הרלוונטי: צילום העץ, מיקום העץ, מספור, מין העץ, גובה, קוטר, השקיה, קירבה לתשתיות ועוד. המידע על כץ עץ יכלול בין היתר גם חוות דעת מקצועית של אגרונום, כולל המלצות ומפרט טיפול לעצים בעלי פוטנציאל סיכון.

עיריית רמת-השרון פועלת להגברת השקיפות הציבורית כדרך חיים ובוחנת כל העת דרכים שונות, לשפר ולהשתפר בכל תחום ועניין וגם בנושא חשוב זה. במסגרת מגמה זו, נבחנות כל העת דרכים שונות להמשיך ולהרחיב את השקיפות, בין היתר גם באמצעים טכנולוגים. נזכיר שרק שבשנתיים האחרונות דאגה העירייה לנטיעת למעלה מ-1000 עצים חדשים במרחב הציבורי, שמוסיפים למיצוב רמת-השרון כאחת הערים הירוקות בישראל- ומגמה זו תלך ותתרחב גם בעתיד.