עירייה > ידיעה > הפסקת מים בשד' ויצמן

הפסקת מים בשד' ויצמן

תאגיד המים "שרונים" מבקש לעדכן את תושבי רחוב ויצמן (ממס' 7 עד מס' 15 )
שביום שלישי 16/10/2018 תהיה הפסקת מים בין השעות 9:00 בבוקר ועד ל 12:00 בצהריים. הפסקת המים הצפויה, בשל עבודות תשתית שמבצעת "שרונים" ברשת המים באזור. מומלץ להצטייד מראש בכמות מים הדרושה לכם באותו יום. לשאלות ופרטים נוספים פנו אל מוקד "שרונים" בטלפון: 1800-071-333 או 073-2275555 וכן במייל