עירייה > ידיעה > הוכשרו מקומות חניה נוספים לטובת ציבור הנכים ברחוב בית הלל

הוכשרו מקומות חניה נוספים לטובת ציבור הנכים ברחוב בית הלל

עיריית רמת-השרון משפרת את השירות ומנגישה את שירותי העירייה ואת המרחב הציבורי לטובת כלל הציבור: במסגרת מגמה זו פעלו הצוותים המקצועיים לשדרוג המרחב הציבורי בסמוך לנקודת כיבוי אש ברח' בית הלל. במסגרת עבודות הנגישות בוצעה הקטנת רדיוס והעברת מקומות חניה לטובת ציבור הנכים שמגיעים לקופת חולים "הכללית" שנמצאת בסמוך.

העירייה מקדמת ברחבי העיר סדרת פרויקטים של הנגשה במרחב הציבורי לטובת בעלי המוגבלויות, במטרה לשפר את השירות ולהפוך את רמת-השרון לעיר נגישה ומסבירת פנים לכלל תושביה ומבקריה.