הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית וקבלת התביעה

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")

             בעניין ת"צ 12257-12-21: אזולאי נ' עיריית רמת השרון -בפני כבוד השופטת הדס עובדיה

רקע כללי:

ביום 6.12.21 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית בטענה שעיריית רמת השרון גובה מנישומים בשטחה חובות פיגורים בשיטת "ריבית דריבית" בצבירה חודשית ושנתית (כלומר, ריבית נוספת על הריבית שנצברה במהלך החודש הקודם או השנה הקודמת). בבקשת האישור נטען שפעילותה של העירייה מנוגדת להוראות הדין והפסיקה וכתוצאה מכך היא גובה מתושביה ביתר.

החלטת האישור וקבלת התביעה:

ביום 3.2.23 החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית ולקבל את התביעה, בהתאם לפירוט הבא:

הגדרת הקבוצה: "כלל הנישומים בתחום שיפוט המשיבה אשר זו גבתה מהם חיובים כלשהם בשיטת חיוב של ריבית דריבית ב-24 החודשים שטרם הגשת בקשה זו, עד למועד שיקבע בית המשפט הנכבד בהחלטתו"

עילות התביעה: עשיית עושר ולא במשפט; גביית ארנונה שלא כחוק; הפרת חובה חקוקה ורשלנות.

השאלה המשותפת לחברי הקבוצה – האם המשיבה גבתה מחברי הקבוצה ארנונה ביתר בגין גביית ריבית דריבית על בסיס צבירה שנתית בעת גביית תשלומי פיגורים.

הסעד הנתבע – השבה וסעד הצהרתי.

לצורך כימות סכום ההשבה המדויק לחברי הקבוצה ולשם איתור הסכום המדויק למחיקת היתרות ברישומי העירייה הנובעות מהפרשי חישוב ריבית דריבית (ריבית נומינלית לעומת ריבית דריבית), מונה כמומחה מטעם בית המשפט הכלכלן מארק פסחוב. לאחר שהמומחה יספק את חוות דעתו יטענו הצדדים לעניין אופן ההשבה הרצוי ובית המשפט יחליט בעניין זה.

התובע המייצג: איתן אזולאי.

בא כוח התובע המייצג: עו"ד יוסף-חי אביעזיז.

בהתאם לס' 11(א) לחוק תובענות ייצוגיות רשאי כל חבר הנכלל בקבוצה להודיע לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה, בתוך 45 ימים מיום פרסום המודעה.

תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

יוסף -חי אביעזיז, עו"ד                                                                     אשר אילוביץ', עו"ד

               ב"כ התובע                                                           פריש שפרבר ריינהרץ, משרד עו"ד

                                                                                                                  ב"כ  הנתבעת 

 

 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו