הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום  8.3.23 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל-אביב במסגרתו אושרה בקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה בת"צ 11221-12-20 קרת נ' עיריית רמת השרון (להלן: "פסק הדין" ו- "בקשת האישור"). עניינה של בקשת האישור בטענה, כי אתרי האינטרנט של עיריית רמת השרון לא היו נגישים לאנשים עם מוגבלות. לטענת המבקש, התנהלות זו מנוגדת, בין היתר, להוראות שונות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 (להלן: "חוק השוויון") ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המבקש תבע לבצע התאמות נגישות באתרי האינטרנט ופיצוי לחברי  הקבוצה.

לנוסח ההודעה המלא – לחצו כאן >

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו