עירייה > ידיעה > בעקבות עבודות, מתכוננת הפסקת חשמל ב01.07

בעקבות עבודות, מתכוננת הפסקת חשמל ב01.07

שלום רב

בעקבות עבודת תשתיות ברח' הברושים, בתאריך 01.07.19, יופסק החשמל בין השעות 08:30 – 15:30 לרח' הבאים:

רח' הברושים
רח' העמק
המחתרת-ההפסקה תהיה בבתי מספר 11+9+13+15+17+19+21+27+29
אז"ר- ההספקה תהיה בבתי מספר 29+27+25+23+21+19+17+15+13+18+22+24+26+28+30

סליחה על אי הנעימות
תודה על ההבנה