עירייה > ידיעה > אוכפים את החוק ומחזירים את שטחי הציבור לתושבים

אוכפים את החוק ומחזירים את שטחי הציבור לתושבים

העירייה ביצעה במהלך חג הסוכות פינוי והריסה של קיוסק ומבנה שעמד מזה שנים ארוכות ובניגוד לחוק, בשטח הציבורי ברח' יגאל אלון פינת אלכסנדרוני בשכונת מורשה.

השטח הציבורי שפונה, ישמש לטובת כלל התושבים וצוותים מקצועיים של העירייה יבצעו בשלב הראשון עבודות גינון, שיביאו לשיפור נוסף בחזות השכונה. בהמשך, ישמש השטח כחלק מפרויקט בניית בית-ספר יסודי לטובת ילדי מזרח העיר.