תפריט

הרכב ועדות מועצת העיר

דירקטוריון אגודת הספורט
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר יעקב קורצקי
מר גיא קלנר
מר עידן למדן
מר רוני בלקין

דירקטוריון רימונים
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
גב' דוברת וייזר
מר רביד פלד
מר צחי שריב
גב' נטע זיו.

דירקטוריון מגוונים
חברי מועצת העיר:
מר עידן למדן (יו"ר הועדה)
גב' דוברת וייזר
מר רמי בר לב.

דירקטוריון שרונים
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר צחי שריב

ועדת מכרזים
חברי מועצת העיר:
גב' דוברת וייזר (יו"ר הועדה)
מר מיכאל דורון
מר יעקב קורצקי
גב' בת שבע אלקובי
מר רמי בר לב
גב' ענבל דדון
מר שמואל גריידי

ועדת כספים
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר יעקב קורצקי
מר צחי שריב
מר עידן למדן
מר גיא קלנר
גב' דוברת וייזר
מר רוני בלקין

ועדת מל"ח
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר רמי בר לב
גב' ענבל דדון 

ועדת ביטחון
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר רמי בר לב.

ועדת ביקורת
חברי מועצת העיר:
מר רוני בלקין (יו"ר הועדה)
מר מיכאל דורון
מר רביד פלד
גב' בת שבע אלקובי
גב' נטע זיו.

ועדת הנחות בארנונה
חברי מועצת העיר:
מר יעקב קורצקי (יו"ר הועדה)
מר עידן למדן
מר רוני בלקין

ועדת בטיחות בדרכים
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר דני לביא
גב' ענבל דדון

ועדה לקידום מעמד הילד
חברי מועצת העיר:
גב' דוברת וייזר (יו"ר הועדה)
גב' בת שבע אלקובי
גב' ענבל דדון
מר רמי בר לב
גב' נטע זיו

ועדה להנצחת נרצחי הטרור
חברי מועצת העיר:
מר מיכאל דורון (יו"ר הועדה)
מר עופר קליך
מר עידן למדן

ועדת החינוך
חברי מועצת העיר:
גב' דוברת וייזר (יו"ר הועדה)
מר מיכאל דורון
גב' בת שבע אלקובי
מר עידן למדן
גב' ענבל דדון
מר רמי בר לב
מר דני לביא
מר רביד פלד

ועדת איכות הסביבה
חברי מועצת העיר:
גב' נטע זיו (יו"ר הועדה)
גב' דוברת וייזר
מר צחי שריב
מר גיא קלנר

ועדה למאבק בנגע הסמים
חברי מועצת העיר:
מר רמי בר לב (יו"ר הועדה)
גב' דוברת וייזר
גב' בת שבע אלקובי

הועדה למיגור אלימות
חברי מועצת העיר:
גב' דוברת וייזר (יו"ר הועדה)
מר רמי בר לב
גב' בת שבע אלקובי

ועדה חקלאית
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר רוני בלקין

ועדת הנהלה
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
גב' דוברת וייזר
מר יעקב קורצקי
מר צחי שריב
מר עידן למדן
מר רמי בר לב
מר גיא גלנר

ועדת מקלטים
חברי מועצת העיר:
מר רמי בר לב (יו"ר הועדה)
מר יעקב קורצקי
גב' ענבל דדון

ועדת משנה תמיכות והקצאות
חברי מועצת העיר:
מר צחי שריב (יו"ר הועדה)
גב' דוברת וייזר
מר מיכאל דורון
מר יעקב קורצקי
גב' בת שבע אלקובי
גב' נטע זיו
מר רוני בלקין

ועדת משנה למלגות
חברי מועצת העיר:
גב' דוברת וייזר (יו"ר הועדה)
מר צחי שריב

ועדת תחבורה
חברי מועצת העיר:
מר צחי שריב- יו"ר הועדה
מר אבי גרובר
מר יעקב קורצקי
מר רביד פלד
מר דני לביא
מר גיא קלנר
מר רוני בלקין.

ועדת שימור אתרים
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
מר מיכאל דורון
מר דני לביא.

ועדת שמות
חברי מועצת העיר:
מר עידן למדן (יו"ר הועדה)
מר מיכאל דורון
מ
ר דני לביא.

ועדת רווחה
חברי מועצת העיר:
גב' בת שבע אלקובי (יו"ר הועדה)
מר יעקב קורצקי
גב' דוברת וייזר
מר דני לביא
מר רמי בר לב
מר רוני בלקין
מר עידן למדן

ועדת מכרזים לעובדים בכירים
חברי מועצת העיר:
מר אבי גרובר (יו"ר הועדה)
 גב' דוברת וייזר
גב' בת שבע אלקובי
מר רוני בלקין

ועדת גמלאים
חברי מועצת העיר:
מר
יעקב קורצקי (יו"ר הועדה)
גב' נטע זיו
מר
רוני בלקין

ועדת יקירי העיר
חברי מועצת העיר:
גב' ענבל דדון (יו"ר הועדה)
גב' דוברת וייזר
מר מיכאל דורון
מר רביד פלד
גב' נטע זיו
מר גיא קלנר

ועדת צעירים
חברי מועצת העיר:
מר רמי בר לב (יו"ר הועדה)
מר מיכאל דורון
מר ירון גדות

ועדת סובלנות ושוויון
חברי מועצת העיר:
גב' ענבל דדון (יו"ר הועדה)
מר מיכאל דורון
גב' נטע זיו
מר דני לביא

צור קשר

  • moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו