• עירייה
  • יעוץ ופיקוח בנוגע למפגעי רעש וזיהום אוויר

יעוץ ופיקוח בנוגע למפגעי רעש וזיהום אוויר

הרעש הוא תוצר לוואי של פעילות האדם בחברה המודרנית הגורם להפרעה סביבתית. רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.

מהו רעש בלתי סביר?

התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990 מפרטות את רמות מפלסי הרעש המותרות בהתייחס למקום היווצרות המטרד, למשכו של הרעש ולחלק ביממה (יום או לילה) בו נגרם הרעש.
רמות הרעש המותרות באזור מגורים:
ביום, לרעש שנמשך מעל 9 שעות 50 (dB(A
בלילה, לרעש הנמשך מעל 30 דקות dB(A) 40

הוראות אלה אינן חלות על רעש ממטוסים, רכבות, כלי רכב וציוד בנייה.

מי מטפל בתלונות רעש?

כאשר גורם הרעש אינו גוף ציבורי או עסקי ניתן לפנות למשטרת ישראל. כדאי לרשום את שם השוטר שקיבל את התלונה ומספר האירוע כדי שניתן יהיה לעקוב אחר הטיפול. השוטר רשאי להפסיק את המטרד, ולקנוס את גורם הרעש, על סמך התרשמותו ובלא שישתמש במכשיר למדידת רעש .

כאשר גורם הרעש מבית עסק או מגוף ציבורי שבו מתבקשת מדידת מפלסי רעש, יש לפנות למחלקה לאיכות הסביבה .

מפגעגורם הטיפול​
רעש ממבנים פרטיים: (שירה, מוסיקה וכיוצ"ב)
בין השעות 14:00 עד 16:00 ובין השעות 23:00 עד 7:00​
משטרת ישראל​
רעש מתיקונים ומשיפוצים:
בין השעות 20:00 עד 7:00​
משטרת ישראל
רעש ממזגנים בבתים פרטיים​משטרת ישראל, הרשות המקומית ​
אזעקות מכלי רכב​משטרת ישראל​
רעש הנגרם על ידי בעלי חיים​הרשות המקומית - וטרינר​
רעש מבתי עסק, בתי שעשועים, בתי מלאכה, תעשייה, מבני ציבור ואולמות אירועיםהרשות המקומית והמחלקה לאיכות הסביבה​
רעש שמקורו ברוכלות​פיקוח עירוני ומשטרת ישראל
רעש שמקורו בהתכנסות המונית​משטרת ישראל, הרשות המקומית​
גרימת רעש על ידי טלטול פחי אשפה, בלוני גז, חביות וכד' באזור מגורים בין השעות 22:00 עד 6:00​המחלקה לאיכות הסביבה


חקיקה בנושא רעש

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א- 1961

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג- 1992

תקנות למניעת מפגעים" (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990

המחלקה לאיכות הסביבה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 15:00-8:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו