Monthly Archives: אוגוסט 2017

ביקור סדיר

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה פועלת לקידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי, להשיג הישגים ולחוות הצלחות. בתוך כך להיות אזרח אכפתי ומועיל בחברת מופת, המגלה אחריות בעיצוב עתידו ועתיד קהילתו. מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד. קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה. ולייצג את מדיניות משרד החינוך. ככלל, תפקידיו ופעולותיו של הקצין ביקור סדיר נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך במסגרת תפקידו פועל הקב''ס  במס' מישורים עיקריים:
  1. איתור תלמידים -נושרים ו/או בסכנת נשירה, הדבר מתבצע באמצעות פנייה וקבלת מידע מצוותי בתיה''ס השונים ,שרותי הרווחה, השירות הפסיכולוגי, החינוך המיוחד ,קידום נוער ועוד. כמו כן מס' פעמים בשנה מבצעים הקב''סים איתור של תלמידים אשר לא ביצעו רישום למוסד חינוכי או שאינם משובצים בבתי הספר ע''פ נתוני משרד החינוך ומנח''י.
  2. טיפול בפרט -הקב''ס משמש כתובת לפניות התלמידים והוריהם והן לצוותי בתיה''ס וכמקור מידע ותמיכה ומשמש כגורם מקצועי...
Read more

שירותי טיפול במשפחות

העובדים הסוציאליים העוסקים בטיפול במשפחות מהווים את הציר המרכזי עליו מושתתים שירותי הרווחה. ההתערבות המקצועית מייצרת רקמה של מערכת יחסים מקצועית אשר מחייבת את העובד, בשיתוף המשפחה, לתוכנית טיפולית המותאמת לצרכים. התוכניות הטיפוליות מיועדות לקידום ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע חומרי. משפחות במצבי מצוקה כלכלית ובמשברי חיים, מקבלות סיוע בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה.

תפקיד העובד הסוציאלי – עו"ס המשפחה

עו"ס המשפחה פועל לשיפור תפקוד אישי, משפחתי וחברתי, ע"י טיפול ישיר ועקיף, הכוונה ותיווך לשירותים רלוונטיים ומתן כלים מקצועיים למשפחה לפתרון בעיותיה.

לכל משפחה מותאמת תוכנית טיפול בהתאם לצרכים ולאבחון. מתקיימים ביקורי בית בהתאם לצרכי הלקוחות ולתוכנית הטיפול. עו"ס המשפחה יוזם ומשתתף בוועדות ודיונים רב מקצועיים. עו"ס המשפחה יוצר שותפויות עם ארגונים שונים בקהילה במטרה לגייס סיוע ייחודי, עורך ניהול, בקרה, רישום ומעקב, בתיק הלקוח, כתיבת דוחות סוציאליים ועוד.

אינטייק-...

Read more

שירותי טיפול בילדים ובני נוער

איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון, הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב- ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים. אגף הרווחה והקהילה מטפל ב- 10% מכלל הילדים ובני הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף משפחתי. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון בתוך הקהילה. חוק הנוער טיפול והשגחה- עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים המצויים בסכנה, הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. החוק מקנה סמכות להתערבות, לעובד סוציאלי אשר עבר הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה. שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי. ועדות תכנון והערכה (וועדת החלטה)- מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות טיפוליות לקטינים. בוועדה משתתפים צוותי רווחה, חינוך, בריאות וגורמים נוספים, הדנים יחד עם ההורים והילד...
Read more

המחלקה לטיפול בנוער וצעירים

המחלקה לטיפול בנוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה מותאמת תוכנית אישית – "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על אף אחד".

הטיפול במחלקה ניתן ברצף של שירותים, החל מטיפול וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום.

המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות התערבות טיפולית בתוך המחלקה, התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, טיפול ייחודי בנערות, הילה- השלמת השכלה לתלמידים שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ייעוץ להורים, ותוכניות קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי הטיפול, החברה והלמידה.

נועם – טיפול, ייעוץ והכוונה לנוער וצעירים משהו מציק לך ? מתלבט/ת, מוטרד/ת, מתקשה להתמודד עם בעיות גיל ההתבגרות? יש קשיים בבית הספר, בחברה, במשפחה? מתגייס/ת לצה"ל? מעוניינ/ת בהשלמת בגרויות או הכוון תעסוקתי? יש למי לפנות !!! המחלקה לטיפול בנוער וצעירים הינה גוף טיפולי חינוכי הנותן מגוון שירותים ומענים...
Read more

טיפול באזרחים ותיקים

השירותים לאזרחים ותיקים הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם מגוונים ואוניברסאליים הסיוע במהותם המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל- 1200 בתי אב של קשישים מתוכם 780 מקבלי חוק סיעוד. רובם של קשישים אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה. מערך השירותים לאזרחים ותיקים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות האגף. השירותים כוללים: טיפול אישי וסיעודי, ייעוץ לבני משפחה, טיפולי פסיכותרפיה ייחודים לגמלאים במחירים מסובסדים במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, השמה במסגרת מוסדית, מתן שירותים אישיים, פיקוח על חוק הסיעוד, הפעלת חוקי הגנה ואפוטרופסות על אזרחים ותיקים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, צרכים רפואיים, טיפולי שיניים  ועוד), שירותי עזרה ביתית (סמך מקצועי), השמות במרכז היום, נופשונים, מערך שכונה וקהילה תומכת, היחידה למניעת התעללות והזנחת קשישים, מועדון חברתי במורשה , וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים, בהתאם לתקציבי משרד...
Read more

ביבליוגרפיה

» פייבוש יעקבי, 1993, הראשונים – ותיקי רמת השרון מספרים » פייבוש יעקבי, 2002, סיפורים אישיים של בני רמת השרון ההיסטורית » פייבוש יעקובי, 2002, תולדות רמת השרון » ג. קרסל, 1963, ספר רמת השרון, תרפ"ב – תשכ"ב, הוצאת המועצה המקומית רמת השרון...
Read more

פעילות עמותת ביתנו

פעילות תרבות הפנאי עבור גמלאי רמת השרון מתקיימת בעיקרה בעמותת "ביתנו"  אשר בבית מלינוב ברח' ביאליק 21 ברמה"ש. מעל ל 2,000 גמלאים רואים בו מועדון חברתי לתרבות הפנאי ולוקחים חלק בפעילויות המגוונות המתקיימות בו. לפני למעלה מ- 30 שנה העמידה המועצה המקומית דאז לרשות קבוצת מתנדבים בראשותו של פייבוש יעקובי את בית מלינוב במטרה ליעד אותו כמרכז לפעולות חברה ותרבות עבור הגמלאים. לכך, הוקמה עמותת "ביתנו" שחרטה על דגלה להיות מסגרת יצירתית וחמה לתרבות הפנאי עבור גמלאי רמת השרון. כיושבת ראש העמותה מכהנת כיום כרמלה אבנרי, קדמו לה אילנה דן, יגאל ירדני, שי קיפניס ושמואל אפרת. לעמותת ביתנו ועד מנהל של 15 חברים הנבחרים ע"י האסיפה הכללית. כ 70 מתנדבים לוקחים חלק פעיל וחשוב בניהול הפעילויות המגוונות.

להורדת חוברת הפעילויות לשנת 2019-2018  לחצו כאן


  להורדת קובץ פעילות ביתנו לחודש ספטמבר לחצו כאו
שירותים ופעילויות של ביתנו: חוגים – בניהולה של: מקסי ארז התעמלות בריאותית, הוליסטית , פלדנקרייז, יוגה,בונה עצם בשילוב פילאטיס, צי...
Read more

פרויקט הפחים הכתומים יצא לדרך

עיריית רמת-השרון בשיתוף תאגיד המחזור "תמיר", פרסו לאחרונה פחים כתומים לאיסוף פסולת אריזות ברחבי העיר. נזכיר, כי הפח הכתום מיועד לכלל האריזות הביתיות כגון: אריזות פלסטיק- אריזות מזון, אריזות של מוצרי טיפוח וניקיון, שקיות ניילון. אריזות מתכת- קופסאות שימורים, קופסאות תחליפי חלב וקרטוני משקה. התושבים יסייעו ביצירת סביבה ירוקה בעזרת הפרדת האריזות לפח הכתום, ובכך יוכלו להגדיל את כמות הפסולת הממוחזרת בישראל ולצמצם את כמות הפסולת המועברת להטמנה ומזיקה לסביבה. יש לכם שאלות/הערות/בקשות? פנו אל נציגי המחלקה לאיכות הסביבה - הפרטים מופיעים פה משמאל. לפניות תפעוליות אנא פנו למחלקת תברואה בטלפון: 03-5483837 /03-5496623 לצפייה במיפוי שכבות  מחלקת איכות הסביבה במפת ה-GIS לחצו כאן לצפייה בטבלת פריסת הפחים כתומים https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko ...
Read more