הגשת מועמדות לתואר יקיר/ת העיר רמת השרון לשנת 2023

החלה ההרשמה לתואר יקיר העיר רמת השרון לשנת 2023!

מדי שנה מעניקה עיריית רמת השרון את התואר יקיר/ת העיר רמת השרון בטקס מיוחד המתקיים במעמד ראש העירייה.

התואר מוענק לתושבי העיר אשר פעלו למען הקהילה, תרמו תרומה משמעותית לחיי העיר

ו/או המדינה, ופועלם יכול לשמש סמל ומופת לרבים.

יקירי העיר עומדים על בימת הטקס יחד עם ראש העיר ודוברת וייזר

קריטריונים והנחיות:

גיל 70 ומעלה.

תושב/ת העיר לפחות 25 שנה (מתוכן 15 שנים ברציפות).

שיקולים לבחירת מועמד לאות יקיר/ת העיר:

הוועדה תשקול את המועמדים על בסיס הקריטריונים הבאים:

  • א. התנדבות קהילתית או ארגונית בעיר– משך תקופה של שבע שנים לפחות.
  • ב. פעילות ציבורית בעלת השפעה ברמת השרון למען העיר או תושביה בדרך שהותירה חותם על העיר או על תושביה.
  • ג. מועמד שפעל בזירה הציבורית הארצית באופן בולט, בדרך שתורמת לעיר ושיש בה להביא ערך וכבוד לרמת השרון.

הגבלת הענקת אות יקיר/ת העיר:

הגבלת הענקת אות יקיר/ת העיר – אות יקיר/ת העיר לא יוענק ל:

  • א. אנשים שאינם תושבי רמת השרון, כמופיע במרשם האוכלוסין.
  • ב. אנשים אשר נפטרו לפני המועד האחרון להגשת המועמדים.
  • ג. נבחרי ציבור (שרים, חברי כנסת, חברי מועצה וכיוצא בזה) מכהנים.
  • ד. עובדים מכהנים בעיריית רמת השרון, לרבות חברות הבת העירוניות ותאגידים עירוניים.

הגשת מועמדות:

  • א. כל תושב/ת, ארגון עירוני או גורם עירוני אחר, רשאי להגיש מועמדות לאות.
  • ב. לא תוגש מועמדות על ידי חבר/ת מועצה או עובד/ת עירייה.
  • ג. לא תתקבלנה המלצות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

כיצד יש להגיש?

ההצעה תוגש באופן מקוון באמצעות טופס באתר העירייה בצירוף תמונה, קורות חיים, מכתב המסביר את נימוקי המגיש ושתי המלצות   התומכות במועמד/ת.

ניתן לצרף מסמכים נוספים (מאמרים, מכתבי הערכה וכד') התומכים בהצעה.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 30 בספטמבר 2023. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

להורדת טופס להגשת מועמדות – לחצו כאן >

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו