עירייה > תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר

תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר

 

איתור חייבי רישום בראשית שנה"ל

במהלך חופשת הקיץ, ומיד לאחר פתיחת שנה"ל, תעביר מנהלת מחלקת רישום יסודיים ומנהלת מחלקת גני הילדים את רשימת כל חייבי הרישום , אשר לא ביצעו את הרישום גם לאחר שליחת התזכורת השנייה בדואר רשום.

איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה

במהלך שנת הלימודים יוזם  קצין ביקור סדיר פגישה עם מנהל בית הספר ו/או יועצת בית הספר. מטרת הפגישה היא לתאם ציפיות, לדון בתלמידים בעלי בעיות ביקור סדיר ממשיכות משנה קודמת ולהציף שמותיהם של תלמידים בעלי בעיות חדשות.

 

איתור תלמידים בסכנת נשירה ייעשה באמצעים הבאים:

 • הפניה של יועצת /מנהל בית הספר.
 • הפניה של גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר- עו"ס, היחידה לקידום נוער, קציני מבחן וכו'
 • פנייה של הורי התלמיד
 • פנייה של אזרח

 

על בית הספר להודיע לקצין ביקור סדיר בכתב במקרים הבאים:

 • היעדרות רצופה של שבוע ללא סיבה
 • שוטטות מחוץ לכותלי בית הספר נשירה סמויה
 • היעדרות עקבית (אפילו של פעם בשבוע).
 • איחורים כרוניים.

 

מניעת נשירה

האחריות לטיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמיד נחלקת בין בית הספר לבין קצין ביטחון סדיר.במקרים של היעדרויות לסירוגין באחריות בית הספר לפעול לבירור סיבת ההיעדרות ולהציע פתרון. במקרה של היעדרות ממושכת באחריות בית הספר להשלים מספר פעילויות מקדימות טרם התערבות הקצין ביקור סדיר.

במקרה של התערבות קצין ביקור סדיר:

 • בשלב הראשון תתקיים שיחה טלפונית של מחנכת ו/או יועצת בית הספר עם הורי התלמיד. במקביל, באחריות מחנכת הכתה, יחד עם יועצת בית הספר, לנהל שיחה אישית עם התלמיד
 • במידה ולא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות נציג בית הספר (מחנכת ו/או יועצת) לקיים ביקור בבית התלמיד
 • במידה ובית הספר מבצע את כל הפעילויות הללו, ועדיין לא יחול שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד בבית הספר, באחריות בית הספר לשלוח מכתב רשום של מנהל בית הספר להורים, עם העתק לקצין ביקור סדיר
 • במידה שלאחר שבוע מיום שליחת המכתב לא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות בית הספר להעביר את הטפסים הבאים:
 •  מכתב ממנהל אגף החינוך להורים על אי-רישום ילדם למוסד חינוכי
 • מכתב ממנהל אגף החינוך להורים על אי-ביקור סדיר של ילדם במוסד החינוכי
 • מכתב רשום (עם אישור מסירה) של מנהל המוסד החינוכי להורים על היעדרות ילדם מלימודים כמתחייב בחוק
 • מכתב של מנהל המוסד החינוכי למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית
 • טופס פנייה של צוות המוסד החינוכי לקצין הביקור הסדיר.

באחריות קצין ביקור סדיר המטפל למפות את הגורם הבעייתי, ולפעול בהתאם.

 

תיעוד ורישום

 • כל קב"ס ינהל רישום בתיקו האישי ויתעד כל אירוע (ביקור בית, שיחה עם הורים ו/או עם התלמיד, מפגש בביה"ס, התערבות של גורם חיתוני וכדומה) בגיליון הטיפול
 • בסוף כל חודש ימלא כל אחד מהקב"סים דו"ח פעילות חודשי ממוחשב המתאר את כלל הפעילויות שבוצעו במהלך חודש נתון ביחס לכלל הילדים אשר בטיפולו. הדו"ח יועבר למשרד החינוך
 • במידה שהתלמיד שב ללימודים סדירים, ולאחר בדיקת הקב"ס מול ביה"ס לאימות חזרתו ללימודים, יסיים הקב"ס את הטיפול בתלמיד.

 

 


הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


ortal_s@ramat-hasharon.muni.il

טלפון:03-5489302

פקס: 03-7602400

רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון