תכנית מתאר מקומית

                                     

                 

עיריית רמה"ש יחד עם מנהל התכנון במשרד הפנים מקדמים את הכנת תכנית המתאר המקומית לעיר לשנת היעד 2035. התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות "עדן בר, בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים". תכנית המתאר תקבע את השימושים, התכליות וייעודי הקרקע בתחום כל שטחי העיר. מטרתה של תכנית המתאר הכוללת לרמת השרון היא ליצור סדר והתוויה כוללת של התפתחות העיר. לאחר שתאושר תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות העיר לטווח ארוך.

העבודה על תכנית המתאר החלה בשנת 2014. לאחר מספר מפגשים פתוחים לציבור, מפגשי פורום מנהיגות מקומית ופגישות של הצוותים המקצועיים השונים גובשו מספר חלופות. בפברואר 2015 לאחר תהליך שיתוף ציבור הוצגה החלופה הנבחרת לציבור. מאז עובדה התכנית למסמכים סטטוטוריים (חוקיים) המבטאים את עקרונותיה, זאת על פיי הפורמטים המקובלים בתכניות מסוג זה.
עם כניסתו לתפקיד של ראש העירייה מר אבי גרובר, עודכנו מסמכי התכנית בהתאם למדיניות העירונית אותה ראש העיר מקדם.

ב- 2 לפברואר 2017, הוצגה התכנית העדכנית לציבור . למצגת לחצו כאן

ב- 19 לפברואר 2017 התכנית נדונה בועדה המקומית לתכנון ובנייה.

לאחר ההמלצה להפקדה, התכנית תידון ותאושר בועדה המחוזית, מחוז תל אביב. כחלק מהליך אישור התכנית בועדה המחוזית, התכנית תפורסם להתנגדויות כקבוע בחוק.

לקראת הדיונים בתכנית שיתקיימו במהלך פברואר 2017, מצ"ב טיוטה של מסמכי התכנית, לעיון בלבד:

הוראות רש-1 תכנית מתאר מקומית כוללנית רמת השרון (עודכן ב-16.2.17)
ריכוז השינויים ומענה לתשובות
תשריט ייעודי קרקע מצב מוצע (עדכון יוני 2017)
נספח מתחמי תכנון (עודכן בתאריך 2.2.17)
נספח בנייה לגובה
נספח שלבי פיתוח בניה חדשה
נספח תחבורה ציבורית
נספח דרכים ותנועה
נספח נוף
תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח פברואר 2017
תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח פברואר 2015
תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח ספטמבר 2014
שיתוף ציבור 2014 -חלופות אסטרטגיות
תכנית מתאר רמת השרון שיתוף הציבור-מפגש ציבורי פתוח מרץ-אפריל 2014

 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו