שירותי תחנת רישום משרד הפנים

עיריית רמת השרון מנגישה את השרות לתושבים, ופתחה את  התחנה למינהל אוכלוסין כשלוחה של משרד הפנים.
השרות מיועד לתושבי רמת השרון בלבד.

לתשומת ליבכם, לכל סוג שירות נדרש לצרף מסמכים המתאימים לבקשה.

סוג השירותמסמכים נדרשיםתיאור השירות- לחצו על הקישור
בקשה להנפקת תעודת לידה (גם דו לשונית) למי שנולד בישראלתעודת זהות +
הורדת הטופס להנפקת תעודת לידה
שירות זה מאפשר להנפיק תעודה לידה דו-לשונית, בעברית או באנגלית, לנולדים בישראל
בקשה לשינוי מצב אישי (נישואין, גירושין, התאלמנות)תעודת זהות +  תעודת גירושין מקורית /תעודת נישואין +
הורדת טופס על שינוי מצב אישי
השירות מאפשר לעדכן במרשם האוכלוסין מצב אישי, שהשתנה בעקבות נישואין, גירושין או התאלמנות.
לשינוי מען (בתוך תחומי רמת השרון או לנכסים חדשים ברמת השרון)טופס שינוי מען
ת.ז +ספח וחוזה מקורי שכירות/רכישה

הורדת טופס שינוי מען
חובה לצרף להודעה את ספח תעודת הזהות שלך.
במידה וההודעה על שינוי המען מתייחסת גם לבני משפחה, חובה לצרף את ספחי תעודות הזהות שלהם. (ספחי תעודות
הזהות של הכלולים בבקשה שהם מעל גיל 16).

שינוי מען עבור בן משפחה מקרבה ראשונה – אפשרי אך ורק עם ייפוי כח מטעמו והצגת תעודת זהות + ספח של מייפה הכוח.

שינוי מען לילדים בוגרים החוזרים לכתובת הוריהם מחייב חתימת הורים על הסכמתם לשינוי המען המבוקש (נוכחות אישית חובה לכל הצדדים+ תעודת זהות).
שירות זה מאפשר לאזרחי ישראל השוהים בארץ, להגיש בקשה לשינוי הכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.
בקשה להשלמת שם פרטי של ילוד (בתעודת לידת חי) בספחי ת.ז של ההוריםתעודת זהות של שני בני הזוג + טופס לידה מביה"ח/ טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין
להורדת הטופס
השירות מאפשר לרשום את שמם הפרטי של תינוקות שנולדו בארץ ושמם לא נרשם בהודעת הלידה בבית החולים.
משלוח דואר לתיבת דוארתעודת זהות  + טופס למשלוח לתיבת דוארהשירות מאפשר לעדכן כתובת למשלוח דואר בנוסף לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין
בקשה לתעודת פטירהתעודת זהות +
הורדת הטופס לבקשה לתעודת פטירה
השירות מאפשר לבן משפחה מקרבה ראשונה, להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה עבור מי שנפטר בארץ.
בקשה לתמציתתעודת זהות +
הורדת הטופס לבקשה לתמצית ממרשם האוכלוסין
השירות מאפשר לאזרחי ישראל ולתושביה לקבל תעודה המכילה תמצית פרטי רישום ממרשם האוכלוסין.
בקשה למידע על כניסות ויציאות לחו"לתעודת זהות  + טופס בקשה לקבלת מידע ברור פרטים על נוסע {ללא עלות כספית }
להורדת הטופס
שירות זה מאפשר לאזרחי ישראל או לתושבים השוהים בארץ, לקבל תעודת בירור כניסות ויציאות מהארץ, על מנת להוכיח שהייה בחוץ לארץ או בארץ.
בקשה להנפקת תעודת אזרחות ארצישראלית [פלשתינאית]
(ללא תשלום)
תעודת זהות + טופסשירות זה מאפשר להנפיק תעודת אזרחות ארצישראלית בעברית ובאנגלית

שימו לב:

* בקשות דחופות של דרכונים ותעודות זהות ניתן להגיע ללשכת האוכלוסין בהרצליה
כחצי שעה לפני קבלת קהל.

 * השירות ניתן רק לתושבי רמת השרון שהכתובת בתעודת הזהות הינה רמת השרון.

* בקשות תתקבלנה אך ורק על ידי מבקש השירות – נוכחות אישית חובה.

* הבקשות מועברות לטיפול משרד הפנים הרצליה.

* במידה ושולם תשלום כפול עבור בקשה כלשהי למשרד הפנים יש להכנס לאתר שירות התשלומים הממשלתי. יש למלא הפרטים הנדרשים ולשלוח באמצעות אתר זה. התשלום יועבר ישירות ממשרד הפנים על פי הפרטים שנמסרו.

תחנת רישום משרד הפנים

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 13:00-08:00
ג' 18:00-16:00

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו