עירייה > כללי > שאלון רישום

שאלון רישום

שאלון רישום לגני הילדים

    במקרה של הורים עצמאיים(לא נשואים) גרושים/פרודים יש למלא את "כתב הצהרה והתחייבות בענייני חינוך להורים גרושים/פרודים/הורה עצמאי"
  • במקרה של הורים גרושים/פרודים יש למלא"כתב הצהרה והתחייבות בענייני חינוך להורים גרושים/פרודים/הורה עצמאי" חתום על ידך.

  • חובה למלא את שם הגן
    הנרשמים לגן יול"א מחויבים בתכנית לכל השנה.
  • הגן המבוקש:

  • אין במילוי טופס בקשה זה, משום התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד ללימודים בגן המבוקש. ידוע לנו שהשיבוץ הסופי יבוצע ע"י אגף החינוך על פי כתובתכם, הצרכים והאפשרויות. * אגף החינוך לא ידון בבקשת השיבוץ ללא הסדרת כל המסמכים ובכללם הסדר התשלום

  • רישום כוזב: לידיעתכם רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי הרשות.

  • הנני מצהיר/ה שכל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ולא רשמתי את הילד לגן בעיר אחרת.

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

שאלון רישום

ליצירת קשר