קרינה

קרינה היא תופעה פיזיקלית של מעבר אנרגיה בצורות שונות. בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה, כולנו מדברים בטלפונים סלולריים, מאזינים לרדיו ומחממים אוכל במיקרוגל. ברפואה משמשים חומרים רדיואקטיביים לאבחון ולטיפול. תוכלו לקרוא בהרחבה על מיגון קרינה.
המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה.

מילון מונחים למתקני שידור סלולרי

אנטנה משתפלת – אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה או לקיר חיצוני של מרפסת ואינה בולטת ממעקה גג המבנה או המרפסת כלפי מעלה, ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ
אנטנת עוקץ – אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה ובולטת ממעקה גג המבנה כלפי מעלה בגובה שאינו עולה על 3.5 מ', ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ
אתר זעיר חיצוני – מוקד שידור קטן ממדים המותקן בדרך כלל בשלט חוצות
אתר זעיר פנימי – מוקד שידור קטן ממדים המשדר שידור תוך-מבני בבניינים צפופי משתמשים, כגון קניונים ומגדלי משרדים
מתקן גישה אלחוטית – מתקן בזק שמימדיו אינם עולים 80*50*30 ס"מ, המשמש או מיועד לשמש לצרכי קליטה ושידור ברשת גישה, הפועל בתדרים שקבע השר לעניין זה.
המגברים סלולאריים מן הסוג שמותקנים בתוך מבנים, תפקידם להגביר את הקליטה של הרשת הסלולארית ולהקטין את הקרינה הנפלטת מהמכשיר הנייד (הטלפון הסלולארי). מגברים אלה משדרים בעוצמות נמוכות מ 100 מילי ואט ולכן פטורים מפיקוח המשרד להגנת הסביבה. מגברים כאלה אינם מצריכים רישוי ואינם מהווים סכנה לבריאות הציבור.
תורן – עמוד או מִסְבָּ‏ך (אלמנט הנדסי המשמש בדרך כלל בבניות קלות, גשרים, עגורנים וכלים הנדסיים שונים) הנועד לשאת אנטנות

מידע לילדים ונוערתנודע

כמעט כולנו משתמשים בטלפון הסלולרי, למגוון מטרות, וחשוב שנדע עליו כמה שיותר. השימוש בטלפון הסלולרי הפך לבעל ערך מרכזי בחיי היומיום של רבים מאיתנו.
באתר תנודע קיים מידע כמה אתם, בני-הנוער, יודעים על המכשיר הסלולרי שלכם וכיצד המומחים יוכלו לעזור לכם לדעת קצת יותר. שימו לב לכללים שיכוונו אתכם לשימוש נכון בטלפון הסלולרי.

שאלות ותשובות בנושא קרינה

המחלקה לאיכות הסביבה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 15:00-8:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו