קורס נאמני טבע עירוני

המחלקה לאיכות הסביבה הכריזה על שנת תש"פ שנה בדגש טבע עירוני.

כחלק מתוכנית העבודה אנו מקיימים קורס נאמני טבע עירוני לתושבים שהחל בחודש ינואר תש"פ .

הקורס כולל הכשרה והפעלה של מערך פעילים ,שיפעל באמצעות המחלקה לאיכות הסביבה  ובהדרכה של החברה להגנת הטבע . תוכנית הקורס  מתבססת על פעילי מתנדבים בנושא איכות סביבה. הפעילים יפעלו בעיר להעלאת מודעות בנושאים סביבתיים , וישולבו בהסברה, בסקרים , במוקד העירוני ובהתאם לצרכים המקומיים. מוקד הפעילות יהיה סביב נושאים של טבע עירוני מקיים  – הגברת המודעות , והנגשת הידע לשאר התושבים.

מטרת התוכנית :

  • יצירת קבוצות מנהיגות של תושבים העוסקת בתחומי הקיימות.

  • יצירת זיקה לאתרי הטבע העירוניים והכרות עם סקר הטבע הירוני, טיפוח ופעילות באתרים.

  • הגברת המודעות בין קיימות בריאות ומזון.

הקורס מורכב ממפגשים עיוניים ושלושה סיורים ויכשיר פעילים סביבתיים בנושאי סביבה,  טבע עירוני וקיימות. במהלך הקורס ישולבו פעילויות לגיבוש קבוצת הפעילים ולהחדרת רעיונות של מעורבות אזרחית , אקטביזים ולקיחת אחריות סביבתית שילוו את השתלבותם של הפעילים בהובלת פרויקטים סביבתיים בעיר במהלך השנה שלאחר הקורס.

טופס הרשמה לקורס נאמני טבע עירוני-לחץ כאן

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו