פיתוח מנהיגות נוער – מנתר"ה

מועצת הנוער היישובית ברמת השרון היא מערך ארגוני שייעודו תכנון והובלה של בני הנוער ברמה"ש שבמטרה לגבש קבוצת נוער בעלת מנהיגות המייצגת את כלל הנוער על גווניו השונים ולפתח מעורבות באיכות החיים ובחיי החברה.
מ.נ.ת.ר.ה מוגדרת כמועצת נוער ותלמידים רשותית המייצגת את כלל הנוער והתלמידים ברמה"ש בשכבות הגיל ז'-יב'.
זוהי השנה התשיעית לפעילותה של המועצה.
במועצה חברים נציגים של בתי הספר ביישוב, תנועת הנוער, המתנסים ושל פרויקט קידום נוער במטרה לייצג את כלל הנוער היישובי.
מועצת הנוער פועלת תחת מחלקת הנוער ותחת אגף החינוך של עיריית רמה"ש וחבריה הם מתנדבים המוכנים לתרום מזמנם ומעצמם לשיפור הקיים ולעשייה למען הנוער והקהילה ברמה"ש.
מועצת הנוער היישובית של רמה"ש פועלת ע"פ תקנון המאושר מדי שנה ומשתנה לפי הצורך במהלך השנה. תקנון המועצה תואם את עקרונות תקנון העל הארצי של מועצות תלמידים ונוער.
מתוקף הגדרה וסמכותייה כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי ולאחרונה גם ע"י כנסת ישראל פועלת מועצת הנוער היישובית באמצעות בתי ספר ומערבות בעשייה במסגרת החינוך הפורמלי ובהמשך סדר יומו של הנוער.
פיתוח מנהיגות חינוכית הכשרתה וטיפוחה היא אחת המטרות העומדות בפנינו על מנת להוביל את בני הנוער לחשיבה ביקורתית ולקבלת השונה מתוך מעורבות חברתית, יישובית ולאומית.

איך מצטרפים?
בכל תחילת שנת לימודים מתקיימות בחירות למועצות התלמידים אשר מתכון נבחרים באופן דמוקרטי נציגים למועצת נוער עירונית.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו