עסקים – משבר הקורונה

בעל/ת עסק יקר/ה

הנכם מתבקשים/ות לפנות לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה והתעשייה ולהירשם שם.

ביום 01.10.2020 נפתחה האפשרות לעסקים להגיש בקשה לאישור זכאות להנחה מארנונה. העסקים יכולים להגיש את הבקשות בקישור הבא – לחצו כאן >

מידע בדבר עדכון מועדי תשלום לעסקים קטנים ובינוניים – פרטים כאן

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה- תיקון מס'2) התש"ף 2020, בדבר הנחה ארנונה 100% מיום 1 במרץ ועד 31 במאי 2020 לעסקים מסוימים – פרטים כאן

רשות מקומית שלא קבלה החלטה אחרת כאמור בסעיף 32ב' לתקנות, תעניק הנחה בשיעור 100% למחזיק שהחזיק בנכס עסקי בתקופה המזכה. ההנחה מבטאת ביטול מלא של חיוב הארנונה למשך 3 חודשים לתקופה שמתחילה ביום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

המחזיקים בנכס עסקי (בעלי עסקים) הזכאים להנחה שבתקנות (פטור הקורונה), אשר כבר שילמו את הארנונה עבור חודשים מרץ ו/או אפריל, או ששלמו לכל השנה מראש – יזוכו בארנונה בגין הפטור. יתרת הזכות שתיווצר תקוזז מהחיובים בגין החודשים יוני ואילך, אלא אם יפנה בעל העסק בבקשה להשבת יתרת הזכות באמצעות טופס בקשה להחזר יתרת זכות . בעלי עסקים זכאים המשלמים תשלומי ארנונה בהוראת קבע לא יחויבו בארנונה בגין חיוב מאי הקרוב.

הזכאות להטבה הינה למחזיק בנכס, למעט מחזיק שחדל להחזיק בנכס עד ליום 29.2.2020.

יודגש, כי בהתאם להוראות התקנות, זכאי להנחה שלא יפרע את חיובי הארנונה לשנת 2020 במלואם עד ליום 31.12.2020 תהיה הנחה זו בטלה. עסקים זכאים שיש להם יתרת חוב קודמת – סכום יתרת הזכות שתיווצר בגין הפטור אם תיווצר, תקוזז כנגד יתרת החוב וישלח מצב חשבונם כולל יתרת חובם לתשלום, בתלוש הארנונה הבא.

שאלות ותשובות

 1. ש: אני בעל עסק הזכאי לפטור על פי התקנות. איך אני יודע שאכן עודכן לי הפטור?
  ת: מחלקת הגבייה מבצעת אוטומטית את עדכון הפטור בחשבון הארנונה. פירוט הסכומים שזוכו יופיע בתלוש הארנונה הבא
 2. ש: איך אני יודע אם העסק שלי כלול בפטור?
  ת: משרד הפנים פרסם רשימה קישור לתקנה. במסגרת חשבון הארנונה הבא תדע אם העסק שלך זכאי לפטור.
 3.  ש: אם שילמתי את הארנונה בגין החודשים מרץ אפריל מה דיני?
  ת: במקרה והנך זכאי לפטור מחיוב הארנונה, תעודכן ההנחה במערכות העירייה בהתאם לתקנות באופן אוטומטי (אין צורך לפנות לעירייה) ויתרת הזכות שתיווצר תיזקף לטובת תשלום החודשים הבאים בחשבונך אצלנו (או תקוזז מיתרת חובך אם קיים).
 4. ש: שילמתי את כל השנה מראש, איך אוכל לקבל את ההחזר הכספי בגין תקופת ההנחה?
  ת: יש להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה להחזר יתרת זכות.  הסכום יועבר לחשבון הבנק שלך. אם יש לך יתרת חוב משנים קודמות, יתרת הזכות תקוזז כנגדה.
 5. ש: אם לא קיבלתי את הפטור ואני חושב שמגיע לי, למי עלי לפנות?
  ת: יש לפנות בכתב למחלקת הגביה, גם באמצעות בקשת בעל עסק לפטור קורונה , ומחלקת הגבייה תבחן את הבקשה בהתאם לתקנות.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו