עמדת שירות עצמי

ישנם מגוון של שירותים בכל שעות היממה

שירותים אותם ניתן לקבל ממשרד הפנים ישירות מעמדת שירות עצמי (מכשיר "קיוסק"):
– רישום שם נולד
– שינוי מען בתחום רמת השרון בלבד
– בקשה לתעודת לידה
– בקשה לתמצית רישום (מצומצמת)
– בקשה לתעודת פטירה
– בירור כניסות ויציאות מהארץ
– בקשה לספח חדש לתעודת זהות רגילה
– תשלום דרכון ביומטרי

כל הבקשות תשלחנה בדואר לתושבים.
* בקשה לספח חדש לתעודת זהות ביומטרית מודפס במקום.

הערה: בעלי ת.ז. ביומטרית נדרשים להגיע עם ת.ז. + קוד אישי לבצע פעולות.
במידה של אובדן קוד אישי יש לגשת ללשכת האוכלוסין להנפיק קוד אישי חדש.
השירות מיועד לתושבי רמת השרון , יש לציין כתובת בבקשה.

שירותי משרד התחבורה

א.העתק רישיון רכב/נהיגה -בתשלום 29 ₪
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי ולא רק באשראי של בעל הרישיון.

ב.מידע אודות ניקוד-בתשלום 10 ₪
ניתן לשלם אך ורק בכרטיס האשראי של בעל רישיון הרכב.

ג.מידע אודות רכב היסטוריה-בתשלום 10 ₪
ניתן לשלם אך ורק בכרטיס האשראי של בעל רישיון הרכב.


שירותי רשות האוכלוסין:

בקשה להנפקת ספח תעודת זהות רגילה
השירות מאפשר מילוי בקשה להנפקת ספח תעודת הזהות.

יודפס אישור הבקשה הכולל מספר בקשה למעקב.
הספח ישלח בדואר לכתובת המבקש הרשומה במרשם האוכלוסין.

בקשה לקבלת תעודת לידה
השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת לידה . הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

ניתן לבקש תעודה דו לשונית בשפות עברית – אנגלית.
במקרה והבקשה מיועדת למי שנולד לפני שנת 1955, יש לציין את מקום המגורים של ההורים בשעת הלידה בנוסף למקום הלידה.

בקשה לקבלת תעודת פטירה
השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת פטירה .

הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

תעודת פטירה ניתנת על-שם מי שנפטר בארץ בלבד.
השירות בעמדה ניתן עבור בן או בת הזוג, ילדיו, הוריו.

בירור כניסות ויציאות מהארץ
השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לבירור כניסות ויציאות מהארץ . הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

שירות זה ניתן עבור המבקש או עבור ילדיו הקטינים בלבד.
השירות ניתן לאזרחים ותושבים השוהים בארץ בלבד.


בקשה לרישום שם הנולד

השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לרישום שם לנולד.

הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין .תוך 2 ימי עבודה תעודת לידה של הנולד, וספחי תעודת הזהות החדשים של ההורים יישלחו באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

השירות ניתן להוריו של הנולד, בתנאי שמקום מגוריהם הוא בארץ.

בקשה לתמצית רישום
השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תמצית רישום.

הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך 2 ימי עבודה תשלח התעודה למבקש באמצעות הדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

שירות זה ניתן עבור המבקש או עבור ילדיו הקטינים בלבד.
השירות ניתן לאזרחים ותושבים השוהים בארץ בלבד.


2. שירותי משרד התחבורה:

חידוש רישיון רכב
השירות מאפשר חידוש את רשיון הרכב וכן להנפיק רשיון נוסף על הקיים. הרשיון החדש יודפס בעמדה.

– עלות האגרה משתנה בהתאם לסוג רכב.

– אין אפשרות לשלם על רשיון שפג תוקפו.

– אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי דיירקט או שהונפק בחו"ל.

– רכב חברה – ניתן לשלם רק במקרים בהם האשראי משויך למספר ח.פ ולא למספר ת.ז.

– כפל רשיון – ינתן לרכב שמועד סיום תקופת הרשיון הוא בתוך 3 חודשים.

חידוש רישיון נהיגה

השירות מאפשר חידוש רשיון נהיגה וכן להנפיק רשיון נוסף על הקיים. רשיון זמני יודפס בעמדה. הרשיון הקבוע (כרטיס) ישלח בדואר בתוך שבועיים.

– עלות האגרה משתנה בהתאם לסוג הרשיון.

– השירות אינו ניתן לנהגים חדשים או בסיום תקופת המלווה.

– לא ניתן לשלם על רשיון שפג תוקפו.

– אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי דיירקט או שהונפק בחו"ל.

החל מתאריך 08/01/2020 ניתן לשלם  בעמדות השירות עבור רישיון/היתר נהיגה [בלבד] בכל כרטיסי האשראי [ולא רק בכרטיס האשראי של בעל הרישיון]. ניתן לשלם בכל סוגי כרטיסי האשראי [כולל כרטיסים נטענים כגון דביט, ואמריקן אקספרס]

 תשלום אגרת מבחן נהיגה מעשי

השירות ניתן לאזרחים הלומדים לימודי נהיגה ורוצים להרשם למבחן נהיגה מעשי (טסט).
תשלום האגרה מאפשר לתלמיד לקבל תאריך למבחן הנהיגה.

 


 3. שירותי משרד המשפטים:
עיון במשכון
השירות מאפשר קבלת תדפיס של פרטי משכון (כולל משכנתא) עבור ת.ז או מספר רכב שיוזן במערכת. השירות בתשלום

 הנפקת נסח תאגיד
השירות מאפשר קבלת תדפיס של נסח תאגיד (חברה/שותפות) עבור מספר חברה או שותפות שיוזן במערכת. השירות בתשלום.

4. שירותי משרד לביטחון פנים:
חידוש רישיון כלי ירי
השירות מאפשר תשלום עבור חידוש רישיון כלי הירי וקבלת רישיון זמני. הרישיון הקבוע ישלח בדואר לכתובת הרשומה במשרד לביטחון פנים.

 הנפקת העתק רישיון כלי ירי
השירות מאפשר הנפקת העתק של רישיון כלי ירי בתוקף. העתק זמני יודפס בעמדה. העתק רישיון הקבוע ישלח לכתובת הרשומה במשרד לביטחון פנים.

 תשלום אגרות כלי ירי
השירות מאפשר תשלום שוברי אגרות כלי ירי שנשלחו ללקוח. התשלום יבוצע לפי מספר שובר.


5. מרכז לגביית קנסות

שירות של רשות האכיפה והגבייה. השירות מאפשר תשלום קנסות, אגרות והוצאות שונות. הזיהוי יעשה לפי תעודת זהות/ דרכון/ מספר חברה/ מספר דוח משטרה.

הקנסות אותם ניתן לשלם בשירות:

– קנסות שהוטלו בבתי משפט לתעבורה

– קנסות שהוטלו בבתי משפט בהליך פלילי

– פיצוי שנפסק בהליך פלילי המשולם למתלונן

– דוחות משטרה

– אגרות בתי משפט בתיקים אזרחיים

– אגרות הוצאה לפועל

– אגרות הסנגוריה הציבורית

– קנסות בגין העסקת עובדים שלא כחוק

– קנסות בגין עבודה בשבת, העסקת נוער, שכר מינימום, בטיחות בעבודה, שוויון הזדמנויות, אי הצגת מחירים על סחורות ע"פ חוק.

– קנסות בגין עבירות בעניין פיקוח על החי והצומח

– קנסות בגין הונאה בכשרות

– קנסות שמורות הטבע והגנים הלאומיים

– קנסות של המפקח על הביטוח על אי הצגת מאזן שנתי ודיווח על סוכנויות ביטוח

– קנסות בגין עבירות בתחום התעבורה הימית

– קנסות בנק ישראל בשל אי דיווח על מט"ח

– קנסות משרד התשתיות בשל הובלה ואספקת מיכלי גז שלא על פי חוק

– קנסות משרד האוצר בשל איסור הלבנת הון

– חובות אשפוז גריאטרי

– חובות מימון מפלגות

– קנסות רשם המפלגות בשל הפרת ההוראות המנויות בחוק המפלגות

6. כרטיס אדי

7. בדיקת רכב גנוב

8. בקשה לתעודת מרשם פלילי

השירות מאפשר הגשת בקשה לבדיקת מרשם פלילי בחו"ל.

9. הנפקת אישור ביצוע שירות אזרחי:
השירות מאפשר לאזרח שמשרת בשירות אזרחי בהווה או בעבר לקבל אישור על שירותו.

האישור המודפס בעמדה משמש כאישור רשמי של הרשות.

תחנת רישום משרד הפנים

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 13:00-08:00
ג' 18:00-16:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו