עירייה > נכסי העירייה וה-GIS

נכסי העירייה וה-GIS

בעיריית רמת השרון קיימים כ- 1,900 נכסים, המתפרשים על פני שטח תכנון של כ- 19,000 דונם.
מחלקת נכסי העירייה וה-GIS לאחר איחודם, אחראית על תחום המיפוי העירוני וההנדסי, וחולשת על מחלקות רבות. ומכך מרכזת באופן טבעי את כל נכסיה של הרשות- מבנים ושטחי ציבור הפזורים בעיר ומהווה מקור מידע לניהול וקבלת החלטות.

א. מטרת על:
» נכסי עירייה: להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.

» GIS:  בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות,  וכמתן שירות יעיל
ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

ב. תחומי פעילות המחלקה- שלושה תחומים עיקריים:

1. ניהול נכסי העירייה – קרי נכסי דלא ניידי, שיש להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה בדרך של בעלות וחכירה, שכירות, זיקת הנאה וכיו"ב. על המחלקה מוטלת האחריות לניהול נכסי העירייה, לארגונם ולפיקוח עליהם בהתאם להוראות כל דין ולמדיניות שנקבעת ע"י מועצת הרשות במטרה להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם באורח כלכלי ככל הניתן. במסגרת ניהול נכסי העירייה עוסקת המחלקה בהשכרת ושכירת נכסים, העברת נושאים לדיון בהנהלת המועצה ומליאתה, הכנת הסכמים וטיפול בהם לאחר חתימתם.

2. רישום נכסי העירייה – רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי חוק בלשכת רישום המקרקעין, רישום שטחים המיועדים לצורכי ציבור וכן ניהול ספר הנכסים של העירייה הכולל זכויות במקרקעין לטובת העירייה, וכן זכויות הזולת במקרקעי העירייה, וכן ניהול ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.

3. תפעול ותחזוק מערכת ה-GIS- בניית מאגר נתונים ממוחשב ופיתוחו בין המחלקות השונות בעירייה תוך ניהול תחזוקה ועדכון מערכת GIS ברמה פנים ארגונית וחוץ ארגונית כשירות לציבור, המשך סיוע בישיבות הוועדה המקומית- ע"ג הצגה במערכות הגיאוגרפיות קרי ניתוח תופעות מרחביות כסיוע למקבלי החלטות בעיר וסיוע בהליכי תכנון- בסיס נתונים זמין ומעודכן: תצלום אויר, יעודי קרקע, טופוגרפיה, גושים, חלקות, מבני ציבור, שטחים וכו'.

צוות המחלקה:

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
עינב בן יעקבמנהל מחלקת נכסי העירייה03-548383003-5498035
מיכל חן דאליסגנית מנהל מח' נכסי העירייה וה-GIS03-548383103-5498035 michal_c@ramat-hasharon.muni.il
אירנה קלימובסקימעדכנת ה-GIS03-5483836

03-5498035
ראובן אלנתןסוקר נכסים ורכז הפקעות 03-548930503-5498035
רומה סגלמזכירה03-548383003-5498035

מידע לציבור

טופס בקשה לקיום אירוע במקלטים ציבוריים
עקרונות ותבחינים להקצאת קרקע
נוהל הקצאת מקרקעין
נוהל מתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים דו תכליתיים
טפסים והנחיות כלליות להקצאת קרקע
לצפייה בספר ההקצאות בהתאם לנוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית
ניתן לעיין בספר ההקצאות המלא במחלקת נכסי העירייה בשעות קבלת קהל.

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


einav_j@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-5483830

פקס: 03-5498035

רחוב  אוסישקין 71, רמת השרון

קבלת קבלת קהל:

ימים א-ה 16:00-08:00