נוהל מלגות לצהרוני גני הילדים (יול"א) – שנת הלימודים תשפ"ג

הקדמה והסבר:

הרשות המקומית מאפשרת להורי הגנים להגיש בקשה למלגה עבור השתתפות ילדיהם בצהרון יול"א בגני הילדים ברמת השרון. המלגה מיועדת להורים עובדים או לומדים העומדים בקריטריונים של טבלת ההנחות לשנה"ל תשפ"ג של אגף הרווחה, מתוך רצון לעודד אוכלוסיות רחבות ככל האפשר לקחת חלק בפעילות הצהרונים בגני הילדים. הצהרון מהווה המשך ליום הלימודים בגני הילדים וכולל פעילויות של העשרה, חוויה והפגה, בצהרון מוגשת ארוחת צהרים חמה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל. פעילות זו מאפשרת להורים יציאה לעבודה והגדלת היקף משרתם בזמן שהילד/ה מקבלים חינוך איכותי במסגרת יום לימודים ארוך.

מי רשאי לגשת:

תושב העיר אשר ילדו רשום במסגרת תוכנית יול"א בגני הילדים המופעלים בגנים הממלכתי והממלכתי דתי בעיר.

מסמכים נדרשים:

 1. צילום תעודת זהות + ספח כולל מספרי ת.ז של כל המשפחה וכתובת מגורים
 2. צילום תדפיסי בנק – 3 חודשים אחרונים
 3. שכיר: צילום 3 תלושי שכר אחרונים + פנסיה של ההורים (במידה ויש).
  עצמאי: דוח שומה של מס הכנסה
 1. צילומים אישורים על הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי:
  קצבת שארים, קצבת נכות, קצבת מזונות.
 2. צילום הסכם מזונות (במידה ויש)
 3. צילום חוזה שכירות או חוזה רכישה
 4. אישורים על הוצאות רפואיות מיוחדות.
 5. ניתן לצרף מכתב אישי ומסמכים נוספים (לדוגמא אובדן הכנסה משמעותי וכו').

לוועדת המלגות שמורה הזכות לבקש מסמכים נוספים על פי צורך.

נוהל ועדת המלגות:

ועדות מלגות/הנחות למרכזי פעילות של אגף החינוך אשר אינם מוסדות חינוך רשמיים נדרשים לעמוד ברגולציה שוויונית ובשקיפות וכן בכללי התקצוב:

 • הנחות על בסיס סוציו אקונומי יש על בסיס טבלת ההנחות בשנת הלימוד ממחלקת הרווחה לשנת הכספים הרלוונטית.
 • הועדה תתכנס פעמיים בשנה בתחילת חודש נובמבר (ותכלול 75% מתקציב המלגות) ועדת ערערים ובקשות מיוחדות בחודש פברואר (ותכלול 25% מתקציב המלגות וכן יתרות מועדה ראשונה).
 • הרכב הועדה: נציג עמותת הורי גנ"י (נציג ציבור), מנהלת מחלקת קדם יסודי, מנהלת מדור הצהרונים באגף החינוך, מזכירת הועדה (ללא זכות הצבעה).
 • החלטות הועדה יועברו לבקרה עם כל המסמכים לידי הממונה על החשבות באגף החינוך.
 • כל הנתונים האישיים לא יחשפו לוועדה אלא רק למזכירת הועדה, החלטות הועדה יתקבלו על בסיס החומר המוצג לפניהם.
 • גובה ההנחה המירבי הינו 50% ובכפוף לאישור רו"ח באגף החינוך בהלימה לתקציב.
 • הועדה תפרסם את החלטות הועדה במכתב אישי להורים במייל.
 • בעת קבלת המלגה היא תועבר ישירות למפעיל הצהרון במידה וקיימת יתרת זכות אצל המפעיל הוא יעביר את ההחזר לידי התושב.
 • פרוטוקול הועדה יהיה גלוי לעיון ללא פרטי זיהוי.
 • לוועדת המלגות שמורה הזכות להעניק מלגות חלקיות.

פרטי הזיהוי ישמרו אצל מזכירת הוועדה.

שימו לב – המלגה תינתן למהלך שנת הלימודים תשפ"ג בלבד

טופס בקשה להורים לוועדת מלגות לצהרוני גני הילדים שנת הלימודים תשפ"ג

על מנת שהועדה תוכל לדון בבקשה, יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את המסמכים המפורטים מטה  – הוועדה תידון רק בבקשות  שאליהן יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים.

הגשת הבקשות תתאפשר עד לתאריך 18.10.2022

לפרטים נוספים וסיוע במילוי הטופס יש לפנות לאילנה עוזרי מזכירת מחלקת החינוך הקדם יסודי  03-7602454 או במייל eilana_o@ramhash.co.il

רגע לפני שמתחילים למלא את הטופס - יש להיערך עם המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות וספח בני משפחה

צילום תדפיסי בנק – 3 חודשים אחרונים

עבור שכיר/ה – 3 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג

עבור עצמאי/ת – דו"ח שומה המוגש למס או שומה של השנה הקודמת

עבור מובטל/ת – אישור ביטוח לאומי

עבור עקר/ת בית – אישור ביטוח לאומי על אי קבלת גמלה

וכמו כן – כל מסמך התומך בבקשה – לרבות מסמכים רפואיים, מסמכים המעידים על הוצאות מיוחדות וכיו"ב

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו