עירייה > מנהל כספים > מחלקת אכיפה

מחלקת אכיפה

מחלקת האכיפה מבצעת את אכיפת תשלומי החובה המגיעים לרשות האכיפה מתבצעת הן באכיפה מנהלית והן באכיפה משפטית.
סוגי יתרות החוב המטופלות הינן :
ארנונה, מים, אגרת שילוט, דוחות חנייה ,קנסות בימ"ש לעניינים מקומיים.
לצורך הסדרת חוב בנושא שילוט ארנונה ומים עומד המוקד בירורים ותשלומים בטלפון 03-5475124

לצורך הסדרת חוב בנושא חנייה וקנסות בימ"ש לענייניים מקומיים נא לפנות:
משרד עו"ד פרנקל
טל:  077-7741270
קבלת קהל: א-ה 08:00-18:30
כתובת: בן גוריון 1 בנין בסר 2 בני ברק