טופס הצהרה עמידה בתו סגול

טופס הצהרה עמידה בתו סגול

  • פרטי העסק

  • פרטי בעל עסק

  • הצהרה של בעל העסק על עמידה בתנאים שנקבעו:

  • הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

  • התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

  • MM סלאש DD סלאש YYYY

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו