טופס הסכמה לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במסגרת "נבדקים לירוק" – מורים עלומים

טופס הסכמה לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במסגרת "נבדקים - ירוקים" - מורים עלומים

  • אישור השתתפותי במסגרת תכנית "נבדקים - ירוקים" בבית הספר בו אני עובד:

    הערה: מורה רשאי לחזור בו מהסכמתו. במקרה זה, יודיע על כך למנהל בית הספר והוא לא ייבדק.
  • MM סלאש DD סלאש YYYY

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו