טופס הנחה למשרת\ת מילואים פעיל\ה

בקשה להנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים

אני מבקש\ת בזאת לקבל הנחה בארנונה למשרת\ת מילואים פעיל/ה
  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • Max. file size: 4 MB.
  • Max. file size: 4 MB.
  • Max. file size: 4 MB.
  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • *הנחה תינתן רק בצרוף המסמכים הנדרשים כמתבקש מעלה וחתימה על ההצהרה.

הצטרפו לניוזלטר שלנו